ترجمه سوره ������

سوره شماره 80 از قرآن مجید

ترجمه سوره ������به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

چهره در هم كشيد و روى برتافت... (1)

از اينكه نابينايى به سراغ او آمده بود! (2)

تو چه مى‏دانى شايد او پاكى و تقوا پيشه كند، (3)

يا متذكر گردد و اين تذكر به حال او مفيد باشد! (4)

اما آن كس كه توانگر است، (5)

تو به او روى مى‏آورى، (6)

در حالى كه اگر او خود را پاك نسازد، چيزى بر تو نيست! (7)

اما كسى كه به سراغ تو مى‏آيد و كوشش مى‏كند، (8)

و از خدا ترسان است، (9)

تو از او غافل مى‏شوى! (10)

هرگز چنين نيست كه آنها مى‏پندارند; اين (قرآن) تذكر و يادآورى است، (11)

و هر كس بخواهد از آن پند مى‏گيرد! (12)

در الواح پرارزشى ثبت است، (13)

الواحى والاقدر و پاكيزه، (14)

به دست سفيرانى است (15)

والا مقام و فرمانبردار و نيكوكار! (16)

مرگ بر اين انسان، چقدر كافر و ناسپاس است! (17)

(خداوند) او را از چه چيز آفريده است؟! (18)

او را از نطفه ناچيزى آفريد، سپس اندازه‏گيرى كرد و موزون ساخت، (19)

سپس راه را براى او آسان كرد، (20)

بعد او را ميراند و در قبر پنهان نمود،(21)

سپس هرگاه بخواهد او را زنده مى‏كند! (22)

چنين نيست كه او مى‏پندارد; او هنوز آنچه را (خدا) فرمان داده، اطاعت نكرده است! (23)

انسان بايد به غذاى خويش (و آفرينش آن) بنگرد! (24)

ما آب فراوان از آسمان فرو ريختيم، (25)

سپس زمين را از هم شكافتيم، (26)

و در آن دانه‏هاى فراوانى رويانديم، (27)

و انگور و سبزى بسيار، (28)

و زيتون و نخل فراوان، (29)

و باغهاى پردرخت، (30)

و ميوه و چراگاه، (31)

تا وسيله‏اى براى بهره‏گيرى شما و چهارپايانتان باشد! (32)

هنگامى كه آن صداى مهيب ( صيحه رستاخيز) بيايد، (كافران در اندوه عميقى فرومى‏روند)! (33)

در آن روز كه انسان از برادر خود مى‏گريزد، (34)

و از مادر و پدرش، (35)

و زن و فرزندانش; (36)

در آن روز هر كدام از آنها وضعى دارد كه او را كاملا به خود مشغول مى‏سازد! (37)

چهره‏هائى در آن روز گشاده و نورانى است، (38)

خندان و مسرور است; (39)

و صورتهايى در آن روز غبارآلود است، (40)

و دود تاريكى آنها را پوشانده است، (41)

آنان همان كافران فاجرند! (42)

اگه بخواید میتونید راحت تر دوباره این صفحه رو پیدا کنید

کافیه لیست فال ها و طالع بینی ها را در شبکه های زیر داشته باشید ، البته درحال تکمیل شدنه
تلگرام سروش روبیکا آی گپ گپ ایتا بله
تلگرام سروش روبیکا آی گپ گپ ایتا بله
Copyright © 2014 - 2023 | تمامی حقوق این وب سایت برای crishter.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:crishter.ir | نقشه سایت